Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivning


# Konfirmand 2020-21
Udgivelsesdato Udgivet fredag d. 1. maj 2020, kl. 18:10
Konfirmandindskrivning

Konfimandindskrivning mhp konfirmation den 23. maj 2021 foregår i præstegården, 28, rue Paul Wilwertz torsdag den 11. og tirsdag den 16. juni i tidsrummet mellem 16.00 og 18.00. 

Her bedes forældre og konfirmand komme og medbringe en kopi af konfirmandens dåbsattest samt indmeldelsesblanketten(åbner i nyt et nyt vindue).

www.dankirke.lu under menupunktet Kirkelige Handlinger findes undervisningsplan, priser mv. for konfirmationen 2020-2021.

Er konfirmanden endnu ikke døbt, skal dåben finde sted inden konfirmationen.

Konfirmandgebyret på 125 € og kirkeindmeldelsesgebyret på 150 € bedes indbetalt senest på indskrivningsdagen på

BCEELULL - LU86 0019 1100 6864 4000