Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ny dansk kirke på trapperne

Ny dansk kirke på trapperne


# Det sker i kirken
Udgivelsesdato Udgivet af Marie Ørgaard, onsdag d. 23. marts 2022, kl. 09:33
Ny dansk kirke på trapperne

Den Danske kirke i Luxembourg har igennem en årrække haft et ønske om at finde og etablere vores egen kirke. Menighedsrådet har arbejdet med at finde mulige løsninger, hvilket ikke har været så enkelt, da vi hurtigt begrænses af vores økonomiske formåen.

Nu er vi endelig ved at være i mål. Vi har igennem de seneste par år været i en frugtbar dialog med den katolske kirke i Luxembourg. Som nævnt på generalforsamlingen den 22. marts har vi fået lov til at leje den intime kirke i Medingen mod, at den katolske kirke får lov at bruge den 3 gange om året.

Overfor kirken ligger et kulturhus, som vi også får lov til at bruge, når vi bliver hjemmehørende i kommunen. Stedet som helhed giver vores kirke, menighed og danske koloni helt nye muligheder for at samles.

Vi skal ikke betale husleje, og brugen af forsamlingshuset bliver også vederlagsfrit. Til gengæld har vi budgetteret med andre udgifter til varme, vand, strøm og forsikring.

Nye vaner og nye muligheder

Nu skal vi til at ændre vaner. Vi skal tage et nyt sted hen, når der foregår noget i kirken. Det bliver rart ikke at skulle cirkle efter en parkeringsplads inde i byen, til gengæld er der måske nogle, der får brug for en kørelejlighed. Vi håber, vi alle kan hjælpe hinanden i den henseende, ellers træder menighedsrådet gerne til.

Det har ofte været problematisk for os at finde egnede lokaler, når vi har et arrangement. Den udfordring er løst for os nu. Vi havde håbet at finde et sted med tilhørende præstebolig og plads til opmagasinering. Det er ikke en mulighed, så vi beholder præsteboligen i Cents og vores opbevaringscontainer i Flaxweiler, som den er. Konfirmandstuen vil stadig blive brugt til interne møder, men konfirmationsforberedelsen vil, som de fleste andre aktiviteter, være i Medingen fremover.

Indimellem vil den nye kirke blive for lille. Til jul og konfirmationer vil vi stadig gøre brug af Treenighedskirken eller andre større kirker, hvor der er mere plads. Men til daglig vil det nye sted være en stor gevinst for os alle.

Mulighederne ved at have vores egen kirke er mange. Der har gennem længere tid manglet et fælles mødested for danskere i Luxembourg. Vi, i menighedsrådet, forestiller os, at kirken og det lille kulturhus ikke udelukkende skal bruges i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Vi vil også gerne åbne dørene for f.eks. foredrag, sangaftener, filmvisning, kirkefrokoster, spejdere, ungdomsklubben og andre, der kan bruge et sted at mødes. Det er derfor også vores mening at holde både julebasar og sommerfest i Medingen i fremtiden.

Vi glæder os meget til overtagelsen og ser frem til at have et sted, der er vores, hvor vi alle kan mødes.

/Menighedsrådet