Konfirmandindskrivning

JUN
11

Konfirmandindskrivning


Torsdag d. 11. juni 2020, Kl. 16:00 til kl. 18:00

Konfimandindskrivning mhp konfirmation den 23. maj 2021 foregår i præstegården, 28, rue Paul Wilwertz torsdag den 11. og tirsdag den 16. juni i tidsrummet mellem 16.00 og 18.00. 

Her bedes forældre og konfirmand komme og medbringe en kopi af konfirmandens dåbsattest samt en indmeldelsesblanket, som kan hentes på kirkens hjemmeside www.dankirke.lu

Er konfirmanden endnu ikke døbt, skal dåben finde sted inden konfirmationen.

Konfirmandgebyret på 125 € og kirkeindmeldelsesgebyret på 150 € bedes indbetalt senest på indskrivningsdagen på

BCEELULL - LU86 0019 1100 6864 4000