I Den Danske Kirke sker der mange forskellige ting i løbet af året. 

Helt centralt står selvfølgelig gudstjenesten

Ved gudstjenesterne medvirker Den Danske Kirkes Kor.

Konfirmation er en anden stor begivenhed i kirken. 

Julebasaren afholdes den sidste lørdag i november fra kl. 10.00 - 16.00. 

Frivillighedsfesten bliver afholdt i Præstegårdens have en lørdag i juni. Her inviterer menighedsrådet på lækker mad og siger tak for året der er gået til årets konfirmander og alle, der har hjulpet til som frivillige i løbet af året.