Om Kirken

Den Danske Kirke i Luxembourg er et kirkeligt, kulturelt og socialt samlingspunkt for alle danskere i Luxembourg, skabt og drevet af stærke kræfter siden 1994.

Kirken er en non-profit forening (association sans but lucratif) og er overvejende medlemsdrevet og -finansieret. Så selvom man er medlem af Folkekirken i Danmark, er man ikke automatisk medlem af kirken i Luxembourg, før man har meldt sig ind.

Medlemskabet af kirken er åbent for alle, som har lyst og behov. Men vi vil meget gerne have flere medlemmer, så vi kan fastholde en kirke i Luxembourg mange år endnu. En kirke som vores er kun så stærk som menneskene bag den!

Cirka halvdelen af indtægterne kommer fra den årlige julebasar. Den anden halvdel er medlemsbidrag. Uden medlemmer kan kirken ikke bestå.

Ud over gudstjenester af forskellig slags, mindehøjtideligheder, konfirmationer, dåb og bryllupper arrangerer kirken også koncerter, sangaftener, foredrag, en årlig sommerfest og julebasar, så danskere i Luxembourg har et fælles mødested.

Kirken lægger desuden hus til KFUM-spejderne i Luxembourg, en eksistenssamtalegruppe og eventuelle andre grupper, der har brug for at sted at mødes.

Kirken har et skønt sangkor for dig, der vil og kan give lidt ekstra til andre.

Derudover står præsten til rådighed for samtaler om stort og småt og har tavshedspligt.

Det årlige medlemsgebyr er på € 150.

Kirken ledes i samarbejde med Menighedsrådet. Menighedsrådet vælges ved den Danske Kirke i Luxembourgs årlige generalforsamling. Medlemmerne er valgt for to år, dog er præsten født medlem.

 

Menighedsrådet består for tiden af:

  • Mads Skak Olufsen, Formand
  • Jan Stig Rasmussen, Næstformand
  • Bettina Fast, Kasserer
  • Hanne Pinholt
  • Julie A.K. Schiff
  • Jørn Tilsted
  • Marie Ørgaard
  • Rikke Sandhøj Olsen
  • Suzy Iversen
  • Ulrik Møller