Konfirmandindskrivningen foregår i forbindelse med gudstjenesterne søndag den 24. juni og søndag den 1. juli kl. 17.00 2018 i Treenighedskirken.

Her bedes forældre og konfirmand komme og medbringe en kopi af konfirmandens dåbsattest samt printet indmeldelsesblanket. Blanketten kan findes her (åbner i nyt vindue).

Er konfirmanden endnu ikke døbt, skal dåben finde sted inden konfirmationen.

Konfirmandgebyret på 125€ og kirkeindmeldelsesgebyret på 150€ bedes indbetalt senest på indskrivningsdagen på BCEELULL – LU86 0019 1100 6864 4000