Det koster 50 euro pr. barn at være spejder. Kontingentet gælder forårssæsonen 2019. Beløbet går til indkøb af materialer samt udgifter i forbindelse med medlemsskab af KFUM Danmark

Beløbet indsættes på kirkens konto. Skriv venligtst "Spejder" efterfulgt af barnets navn ved overførslen. 

Kontonr.: LU86 0019 1100 6864 4000

De danske spejdere i Luxembourg startede i september 2017 på initiativ af Morten Lindelof og Marie Ørgaard. Der har været rigtig god tilslutning til projektet. Det forventes, at spejderne vil få formelt tilhørsforhold til KFUM i Danmark i løbet af foråret 2019. Luxembourgspejderne vil da blive en gruppe, som hører under et dansk distrikt. Det giver bl.a. mulighed for, at spejderne kan komme med på lejre i Danmark, ligesom de bliver en del af KFUMs arbejdsprogram, og hvad deraf følger af mærker og duelighedstegn, ungdoms- og lederkurser. 

Morten Lindelof leder spejderne sammen med 4 andre voksne og fire unge spejdere pt.

Spejderne støttes af Den Danske Kirke gennem venlig udlån af lokaler, plads på hjemmeside og Facebookprofil samt assistance fra kirkens kasserer, men er i øvrigt uafhægig af kirken.

Man skal være mindst ca. 7 år for at gå til spejder i Luxembourg. 

Er ud i tvivl om, dit barn skal gå til spejder, eller vil du gerne være leder i gruppen, så kontakt Morten Lindelof på: mortenlindelof@gmail.com