Praktiske oplysninger

Det koster 50 euro pr. barn at være spejder. Kontingentet gælder for et halvt år. Beløbet går til indkøb af materialer samt udgifter i forbindelse med medlemsskab af KFUM Danmark

Beløbet indsættes på gruppens konto. Skriv venligtst "Forår 2020" efterfulgt af barnets navn ved overførslen. 

KFUM Spejderne i Luxembourg

LU44 0024 8235 5651 9400

De danske spejdere i Luxembourg startede i september 2017 på initiativ af Morten Lindelof og Marie Ørgaard. Der har været rigtig god tilslutning til projektet. I juni 2019 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og gruppen er hermed officielt optaget i KFUM-spejderne i Danmark. KFUM-spejderne Luxembourg er tilknyttet Hafnia Distrikt. Det giver bl.a. mulighed for, at spejderne kan komme med på lejre i Danmark, ligesom de bliver en del af KFUMs arbejdsprogram, og hvad deraf følger af mærker og duelighedstegn, ungdoms- og lederkurser. 

Morten Lindelof leder spejderne sammen med 4 andre voksne og fire unge spejdere pt.

Spejderne støttes af Den Danske Kirke gennem venlig udlån af lokaler, plads på hjemmeside og Facebookprofil, men er i øvrigt uafhægig af kirken.

Man skal være mindst ca. 7 år for at gå til spejder i Luxembourg. 

Er du i tvivl, om dit barn skal gå til spejder, eller vil du gerne være leder i gruppen, så kontakt Morten Lindelof på: mortenlindelof@gmail.com